Zapisy na Kurs Przewodników Beskidzkich SKPG Kraków 2016-2018

Zapisy na kurs przyjmujemy na każdym wykładzie (we wtorki i czwartki między 18:00 a 20:15 w sali konferencyjnej na Zyblikiewicza 2b).

Cena kursu

Cena tegorocznego kursu to 749 zł za całość. Wpłaty można dokonywać w ratach.

 • I rata do 20 XII – 400 zł
 • II rata do 30 III – 250 zł
 • III rata po zdaniu egzaminu połówkowego – 99 zł
 • PROMOCJA! I + II rata – do 20 XII 630 zł

Numer konta do wpłat za kurs (prosimy o zachowanie potwierdzenia przelewu):

67 2030 0045 1110 0000 0321 5710 (Bank BGŻ)
Oddział Akademicki PTTK w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 21/4
31-026 Kraków

Co wlicza się w cenę kursu?

 • Wynajem sali wykładowej
 • Część materiałów szkoleniowych
 • Koszty udziału przewodników-instruktorów w zajęciach praktycznych
 • Ewentualne dofinansowania części zajęć praktycznych
 • Inne wydatki związane bezpośrednio z prowadzeniem kursu

Opłata za kurs nie obejmuje kosztów udziału w zajęciach praktycznych kursantów (dojazdy, noclegi, jedzenie). Wykładowcy i przewodnicy-instruktorzy pracują społecznie.

Warunki zapisu na kurs

 • Wpłata przynajmniej I raty
 • Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego (zaświadczenie musi zawierać sformułowanie „XY nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w Kursie Przewodników Beskidzkich”)
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz wypełnia się przy okazji dostarczenia zaświadczenia lekarskiego)

WAŻNE!

Osoby, które ukończyły 30 rok życia, a chcą wziąć udział w kursie, proszone są o wstrzymanie się z płaceniem raty – lista takich osób będzie dostarczona do Zarządu SKPG i na pierwszym spotkaniu Zarządu w styczniu odbędzie się głosowanie. Prosimy takie osoby o wzięcie udziału w jednym z dwóch pierwszych wyjazdów kursowych.