KIEROWNICTWO KURSU PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH SKPG KRAKÓW 2016-2018

Mail ogólny: kurs1618skpg@gmail.com
Agnieszka Łach-Stankowska
: agnieszka.m.lach@gmail.com
Magdalena Guzek: marrgot94@gmail.com
Justyna Sekuła: info@justynides.pl
Bartosz Sala: salabartosz@gmail.com
Michał Tarcz: mtarcz@gmail.com

Organizatorem Kursu Przewodników Beskidzkich jest Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie działające przy Oddziale Akademickim Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie. Masz pytania? Napisz!

Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie
przy Oddziale Akademickim PTTK
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6a
31-010 Kraków

WWW: www.skpg.krakow.pl
Adres mailowy: skpg@skpg.krakow.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości