Informacje ogólne

blacha_skpg

Organizatorem Kursu Przewodników Beskidzkich jest Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie działające przy Oddziale Akademickim Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie. Kurs przewodnicki organizowany jest corocznie. Każdy kurs zaczyna się w listopadzie i trwa ok. 1,5 roku. Po odbyciu u nas kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego można podchodzić do egzaminu państwowego, dającego uprawnienia Przewodnika Górskiego Beskidzkiego.

Nasze wymagania

 • Ukończone 18 lat
 • Obycie górskie
 • Silna wola wytrwania

Cena kursu

Cena tegorocznego kursu to 749 zł za całość. Wpłaty można dokonywać w ratach.

 • I rata do 20 XII – 400 zł
 • II rata do 30 III – 250 zł
 • III rata po zdaniu egzaminu połówkowego – 99 zł
 • PROMOCJA! I + II rata – do 20 XII 630 zł

Numer konta do wpłat za kurs (prosimy o zachowanie potwierdzenia przelewu):

67 2030 0045 1110 0000 0321 5710 (Bank BGŻ)
Oddział Akademicki PTTK w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 21/4
31-026 Kraków

Co wlicza się w cenę kursu?

 • Część materiałów szkoleniowych
 • Koszty udziału przewodników-instruktorów w zajęciach praktycznych
 • Ewentualne dofinansowania części zajęć praktycznych
 • Inne wydatki związane bezpośrednio z prowadzeniem kursu

Opłata za kurs nie obejmuje kosztów udziału w zajęciach praktycznych kursantów (dojazdy, noclegi, jedzenie). Wykładowcy i przewodnicy-instruktorzy pracują społecznie.

Wykłady

Wykłady prowadzimy zgodnie z nową Ustawą o usługach turystycznych. Jako pierwsi w Małopolsce uzyskaliśmy akceptację Urzędu Wojewódzkiego (w listopadzie 1999 r.). Wykłady odbywają się we wtorki i w czwartki, w godz. 18:00-20:00. Nie są obowiązkowe, ale gorąco zachęcamy do udziału w nich – są świetnym przygotowaniem do wyjazdów i pozwalają uporządkować posiadają już wiedzę.

Tematyka wykładów

 • Historia Polski
 • Geografia turystyczna Polski
 • Historia kultury w Polsce
 • Przyroda i jej ochrona w Polsce
 • Turystyka w Polsce
 • Metodyka przewodnictwa
 • Podstawowe przepisy prawne w turystyce
 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Podstawowe wiadomości o górach Europy i świata
 • Geografia turystyczna gór Polski
 • Zagadnienia ochrony obszarów górskich
 • Góry w kulturze polskiej
 • Historia i organizacja turystyki górskiej w Polsce
 • Zasady letniej i zimowej turystyki górskiej
 • Bezpieczeństwo w górach
 • Historia Beskidów na tle historii Polski
 • Geografia, geologia i przyroda Beskidów
 • Kultura i sztuka Beskidów
 • Etnografia i kultura ludowa
 • Topografia, komunikacja, zagospodarowanie turystyczne
 • Trasy dojazdowe w Beskidach
 • Metodyka i technika prowadzenia wycieczek w warunkach zimowych

Wyjazdy

Wyjazdy weekendowe

Odbywają się zwykle co 2-3 tygodnie. Noclegi w schroniskach turystycznych, chatkach studenckich i PTSM-ach. Część praktyczna szkolenia służy dokładnemu poznaniu rejonu uprawnień.

Obozy

 • Sylwestrowy (koniec grudnia – Nowy Rok)
 • Zimowy (w trakcie ferii zimowych)
 • Letnie (w czasie wakacji)
 • Ewentualnie w czasie przerw świątecznych w bardziej odległe rejony Beskidów

Wyjazdy wakacyjne

Są kilkunastodniowe. Trasy biegną zazwyczaj przez dzikie góry Polski i bratnich krajów.

Autokarówki

W drugiej części cyklu szkolenia. Z reguły jest ich kilka w rejonie uprawnień, sporadycznie dalej na wschód lub zachód. Służą nauce metodyki prowadzenia autokaru, topografii dróg oraz poznawaniu zabytków kultury materialnej regionu.

Jak zostać Przewodnikiem Beskidzkim?

Aby ukończyć kurs przewodnicki oraz zdać egzamin państwowy na przewodnika beskidzkiego klasy III należy:

 • Być członkiem PTTK
 • Mieć zdaną maturę
 • Zdać praktyczny, wewnętrzny egzamin połówkowy (zwykle w październiku, po roku kursu)
 • Zdać 14 wewnętrznych egzaminów teoretycznych (kwiecień):
  Beskid Śląski, Mały, Pogórze Śląskie
  Beskid Żywiecki
  Beskid Makowski, Wyspowy, Pogórze Wielickie
  Beskid Sądecki, Pogórze Rożnowskie
  Gorce
  Beskid Niski, Pogórza: Ciężkowickie, Strzyżowskie
  Bieszczady, Pogórza: Dynowskie, Przemyskie
  Pieniny, Spisz
  Tatry, Podhale, Orawa
  Geografia ogólna Karpat
  Etnografia, góry w literaturze
  Historia regionu i turystyki
  Przyroda i geologia Karpat
  Historia sztuki i zabytki regionu
 • Zdać wewnętrzny egzamin praktyczny (1. dzień – autokarówka, 2. dzień – w górach),
 • Zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, składający się z dwóch części:
  1. dzień – egzamin teoretyczny (część pisemna + ustna)
  2. i 3. dzień – egzamin praktyczny (piesza wycieczka w górach)

Uroczyste blachowanie, złożenie przysięgi przewodnickiej oraz przyjęcie w poczet członków najstarszego studenckiego koła przewodnickiego w Polsce odbywa się w czasie „lecia” Koła (ostatnio w listopadzie).